Morrakaffe med NODA og Bibliotekrom i Troms 28. mai 2015

Endelig får vi en sjanse til å møte representanter for en faggruppe som vi ønsker å utvikle samarbeidet med, arkitekter og designere i nord!
Torsdag 28. mai kl. 8.15 inviterer vi sammen med Nordnorsk Design- og Arkitektursenter til morrakaffe i Tromsø med tema: Hvordan skape rom som understøtter alle de funksjonene et moderne bibliotek har? Det blir servert frokost, presentasjon av bibliotekromprosjektet og diskusjon rundt samarbeid mellom arkitekter og andre faggrupper. Vi ønsker å diskutere viktigheten av en god dialog og det å få en forståelse av andres ståsted. Hvordan komme fram til gode romløsninger som både tar vare på både det estetiske og funksjonalitet og brukervennlighet?
Vi snakker forskjellige språk og det kan være vanskelig å oppnå en reell dialog og påvirkning. Vi hører stadig om hvor utfordrende det kan være og det er lett å raljere med måten arkitekter ordlegger seg på. Vi synes det er interessant å få denne gruppa i tale og mener at vi i bibliotekromprosjektet har hatt en god dialog med «våre» interiørarkitekter. Denne morgenen har prosjektleder Marit A. Somby med seg interiørarkitekt Terese Simonsen for å fortelle om prosjektet og samarbeidet vi har hatt med henne og Steinsvik arkitektkontor.

Agenda:
Frokost
Presentasjon av Prosjektet – 20min
Diskusjon/debatt – 40min
Pris: 50kr inkludert frokost
NB! Begrenset antall deltakere

http://www.no-da.no/aktiviteter/morrakaffe-tema-interiørarkitektur-bibliotekrom-i-troms