Hvordan jobbe godt sammen?

Torsdag 28. mai 2015 deltok prosjektleder Marit og en av bibliotekromprosjektets viktigste samarbeidspartnere,  Terese Simonsen fra Steinsvik arkitektkontor, på NODA-Nordnorsk design- og arkitektursenters Morrakaffe. Arrangementet er en gang i måneden i Tromsø og er et møtested for medlemmer av NODA og andre som er interessert i design- og arkitektur. NODAs formål er å bygge og utvikle …

Continue reading ‘Hvordan jobbe godt sammen?’ »

Velkommen til bloggen Bibliotekrom i Troms

Her forteller vi historien om det treårige prosjektet som vi har kjørt i Troms i årene 2012-2014. Det har vært tre år i utviklingens og samhandlingens tegn. Målsetting for prosjekt Bibliotekrom i Troms var å utvikle endringsorienterte bibliotekrom tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur- og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena. Vi har hele tiden hatt fokus …

Continue reading ‘Velkommen til bloggen Bibliotekrom i Troms’ »

Reisebrev fra Paris

Som dere kanskje har fått med dere fikk jeg som prosjektleder for bibliotekromprosjektet anledning til å reise til Paris i august for å fortelle om vårt arbeid på en konferanse arrangert av seksjonen for bibliotekbygg i bibliotekorganisasjonen IFLA. I tillegg til foredraget som jeg holdt skrev jeg en artikkel, som vil bli tilgjengelig på IFLAs nettsted, men som …

Continue reading ‘Reisebrev fra Paris’ »

«En bålplass ved elva»

«Vi skal utvikle kreative møteplasser, formidle identitet og kultur, og gi publikum inspirerende opplevelser og utvikling».   Det skal bygges kulturhus på Storslett i Nordreisa. I det eksisterende huset er allerede Nordreisa bibliotek, Halti naturparksenter, kvenkultursenteret og næringshagen hvor mange små bedrifter deler kontorfasiliteter. I det nye byggetrinnet, som etter planen skal stå ferdig i …

Continue reading ‘«En bålplass ved elva»’ »

Hva skjer i bibliotekromprosjektet?

Bibliotekromprosjektet har nå gått nå inn i sitt siste prosjektår, og dette kommer til å bli et meget spennende år hvor mye skal «falle på plass». Samarbeidet mellom folkebibliotekene i kommunene og fylkesbiblioteket er meget godt, konstruktivt og positivt, og vi har fått til mye sammen allerede. Samarbeidet med de enkelte kommunene er utrolig lærerikt …

Continue reading ‘Hva skjer i bibliotekromprosjektet?’ »

Den digitale verden og det fysiske rom

I en verden hvor mer og mer av bibliotekenes samlinger blir digitale – hvordan kan vi formidle dette i det fysiske rom? Dette var tema på et seminar om «hybride rom» som ble arrangert på Universitetet i Tromsø 6. mai 2013. Studenter ved dokumentasjonsvitenskap på UIT, utvalgte praksisbibliotek i Troms og fylkesbiblioteket har hatt fokus …

Continue reading ‘Den digitale verden og det fysiske rom’ »

Bibliotekromprosjektet er i gang!

I «Bibliotekplan for Troms 2011-2014» understrekes det at fylkeskommunen ser behovet for å utvikle bibliotekenes fysiske rom og synliggjøre hvor viktig det er at man har biblioteklokaler som er funksjonelle, estetiske og fleksible. Det treårige prosjektet «Bibliotekrom i Troms» er nå en realitet, støttet av Nasjonalbiblioteket gjennom prosjekt- og utviklingsmidler og egne midler fra fylkeskommunen avsatt …

Continue reading ‘Bibliotekromprosjektet er i gang!’ »