Innredning er en måte å tenke på

Vi var godt i gang med å utvikle vår tankegang om involvering, funksjonelle rom og lokal tilpasning da vi oppdaget arkitekt og designer Mette Milling. Hennes måte å jobbe på matchet vår tankegang perfekt. Vi knyttet henne til oss som gjestelærer ved Universitetet i Tromsø, og hun har etter hvert bidratt som konsulent ved flere av utviklingsprosjektene.

Mette Milling (t.h) og biblioteksjef i Bardu kommune Hilde Eggen i konsentrert arbeid

Hun er et engasjert og kreativt menneske, som gir mye av seg selv i prosessene og gjør dagene til en opplevelse. På sin egen nettside har Mette blant annet skrevet om workshopen som vi arrangerte sammen med henne og Gratangen folkebibliotek høsten 2012. Her finner man også flere artikler som jeg anbefaler dere å lese. I mars i år var hun nordpå for å kjøre workshop med Bardu kommune, som er en av prosjektene vi jobber med i år.  De er nå  i gang med å planlegge oppgradering av Bardu folkebibliotek, som skal samlokaliseres med servicetorget  i kommunehuset.   Innredning er en måte å tenke på, og vi mener at filosofien som ligger bak Mette Millings arbeid gir et godt grunnlag for å innrede bibliotekrommene slik at de fungerer godt for alle.