«En bålplass ved elva»

«Vi skal utvikle kreative møteplasser, formidle identitet og kultur, og gi publikum inspirerende opplevelser og utvikling».

 

Rundt bålet samles alle sammen til kulturutveksling og felles opplevelser - raushet er viktig i Nordreisa! Foto: Guro Nesse

Rundt bålet samles alle sammen til kulturutveksling og felles opplevelser – raushet er viktig i Nordreisa! Foto: Guro Nesse

Det skal bygges kulturhus på Storslett i Nordreisa. I det eksisterende huset er allerede Nordreisa bibliotek, Halti naturparksenter, kvenkultursenteret og næringshagen hvor mange små bedrifter deler kontorfasiliteter. I det nye byggetrinnet, som etter planen skal stå ferdig i mai 2015, kommer det inn blant annet kultur- og kinosal, black box og utstillingslokaler til Nord-Troms Museum. Når huset rundt deg endres er det viktig å følge med og derfor har bibliotekromprosjektet ønske om å være med i denne prosessen for å sikre at biblioteket integreres godt med resten av huset. Vi bidrar med midler til utvikling av fellesarealer og selve bibliotekrommet, sett i forhold til resten av husets fasiliteter.

 

Arkitekt og designer Mette Milling forteller om fremtidsforskernes visjoner. Foto: Guro Nesse

Arkitekt og designer Mette Milling forteller om fremtidsforskernes visjoner. Foto: Guro Nesse

Prosjektet «En bålplass med elva – Samhandling og integrasjon for nyutvikling av Halti I og Halti II» samler alle aktørene på huset. Sammen arrangerte vi workshop tirsdag 20. og onsdag 21. mai. Det er viktig å se hele huset under ett og finne gode løsninger for bruk, tilgjengelighet og bemanning, alle aktørene skal involveres og kjenne sitt ansvar. Det er viktig å skape en felles forståelse om vertskap for alle aktørene. Hvordan kan man samarbeide på best mulig måte?

Vi har leid inn designer og arkitekt Mette Milling som konsulent. Fokus på workshopen var samhandling og samarbeid mellom de ulike aktørene på huset og hvordan innredningen på best mulig måte kan understøtte dette fellesskapet. I etterkant av workshopen leverer arkitekten planløsningsforslag som blir grunnlaget for innredning og ombygging av fellesarealene og bibliotekrommet.

 

Konsentrerte og engasjerte deltakere - Hvilke nye aktiviteter kan vi samarbeide om på huset? Foto: Guro Nesse

Konsentrerte og engasjerte deltakere – Hvilke nye aktiviteter kan vi samarbeide om på huset? Foto: Guro Nesse

Workshopens dag 1 var satt av til fokus på hva gjestene i huset skal oppleve, tilpasning til framtidens brukere, samarbeid og utvikling av felles visjon. Dagen startet med at Mette Milling holdt sitt inspirasjonsforedrag «Indretning er en måde at tænke på». Foredraget får tilhørerne til å se på innredning på en annen måte og er medvirkende til at man får tømt hodene sine før man starter med samhandlings- og innredningsprosessen. Dag to gikk vi til skissering sammen med Mette Milling – en intens og hektisk dag, med stort engasjement fra alle deltakerne.

Prosjektleder for samhandlingsprosjektet i Halti, Lise Jakobsen, legger fram gruppas tanker om fremtidens kulturhus. Foto: Guro Nesse

Prosjektleder for samhandlingsprosjektet i Halti, Lise Jakobsen, legger fram gruppas tanker om fremtidens kulturhus. Foto: Guro Nesse

 

Ivrig skissering sammen med designer Mette Milling. Foto: Guro Nesse

Ivrig skissering sammen med designer Mette Milling. Foto: Guro Nesse