Takk for innsatsen og god sommer!

Da var det på tide med en halvårsoppsummering igjen! Dette halve året har gått fort og det har hendt mye . Jeg ønsker først å takke til alle som på en eller annen måte har vært involvert i bibliotekromprosjektet denne våren og alle jeg har møtt i andre sammenhenger. Det er virkelig en glede å få samarbeide med dere, alle som en!

Viktige fokusord fra workshopen vi arrangerte i Nordreisa kommune i mai.

Hva skal vi være for våre brukere? – Viktige fokusord fra workshopen vi arrangerte i Nordreisa kommune i mai.

Først litt om all positiv oppmerksomhet som prosjektet møter. Jeg synes det er viktig å fortelle de gode historiene og formidle gleden jeg kjenner over det vi får til sammen. Og denne våren har vi fått muligheten til å formidle hva vi jobber med i mange kanaler. Både lokalt og nasjonalt. Vi begynte året med en flott liten sak i bladet Arkitektnytt. I tillegg fikk jeg muligheten til å fortelle om prosjektet på Bibliotekdagene i Buskerud og på Bibliotekmøtet i Trondheim i mars. Det har vært flotte oppslag om bibliotekromprosjektene i Bardu og Skånland i lokale aviser. I august kommer Nasjonalbibliotekets tidsskrift Biblioteca Nova med en utgave som fokuserer på bibliotekrom og der vil dere finne en artikkel om Bibliotekrom i Troms. I tillegg ble jeg intervjuet i går av en freelancejournalist som skriver for Bok & Bibliotek. OG sist men ikke minst, jeg skal holde foredrag om bibliotekromprosjektet på en internasjonal konferanse arrangert av IFLAs seksjon for bibliotekbygg  i Paris den 13. august!

I løpet av august og september vil flere av prosjektene som ble satt igang i 2013 være ferdig. På Bardu bibliotek har man nå begynt arbeidet med å slå ned vegger og gjøre klart for oppussing. Salangen bibliotek venter å få lesealkovene og annet møblement levert i disse dager. Vi håper å få det meste på plass her til skolen åpner i slutten av august. Skånland bibliotek har åpnet i nye lokaler og i Lavangen gleder vi oss over at man har fått ekstrabeviligning fra kommunen, slik at vi får gjennomført hele planen vi har der!

To nye prosjekter er satt i gang i vår, i Nordreisa og Karlsøy kommuner. Her har vi arrangert workshoper for å finne felles planer sammen med våre to interiørarkitekter, Mette Milling og Terese Simonsen.

Også denne våren har vi samarbeidet med dokumentasjonsvitenskap på Universitetet i Tromsø (Norges Arktiske Universitet), studenter fra bachelor var med på seminar på Finnsnes og studietur til flere bibliotek i Midt-Troms.

IMG_3568

Biblioteksjef Kristin Strand Iden viser stolt fram biblioteket i Kunnskapsparken på Finnsnes. Fotograf: Jørn Berger-Nyvoll

 

Noen «kvister» har vi selvsagt møtt på også i vår, men det gjør bare arbeidet mer spennende og utviklende. Vi må hele tiden være åpen for å finne nye løsninger og «omveier» hvis førstevalget viser seg å ikke være gjennomførbart. Ting tar lengere tid enn vi tror, det oppstår tekniske utfordringer og nye spørsmål (som vi ikke har tenkt på) dukker opp. Men vi finner ut av det til slutt. Jeg opplever alle de jeg samarbeider med som åpne og direkte. Vi snakker godt sammen, med respekt for hverandres holdninger, vi diskuterer og finner fram til løsninger i fellesskap.

Takk igjen for at dere gir så mye av dere selv – både menneskelig, faglig og alle arbeidstimene dere legger ned. Ønsker alle sammen en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen prosjektleder for Bibliotekrom i Troms,

Marit A. Somby