Bibliotheca Nova ute med nytt nummer

Nummeret heter Bibliotekene som arena og inneholder artikler hentet fra hele landet med tema: Bibliotek som møteplass og arena. Prosjektene som løftes fram har alle mottatt prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Troms er godt representert! Prosjektleder Marit A. Somby har en artikkel om bibliotekromprosjektet og en av våre samarbeidspartnere, arkitekt Mette Milling, en artikkel om «Bibliotekerne i et paradigmeskift». I tillegg fra Troms – Kristin Strand Iden, biblioteksjef i Lenvik kommune, om samhandlingsprosjektet Kunnskapsparken på Finnsnes, «Student der du bor».

Last ned hele tidsskriftet herfra