Siste innspurt!

Plutselig var den her – høsten som vi er så glad i – med fargene, den klare luften og nyoppstart! For bibliotekromprosjektet handler denne høsten om alt som skal falle på plass. Tenk at det snart har gått tre år! Det neste halvåret vil preges av ferdigstilling av flere prosjekter, arbeidet med dokumentasjon av alt vi har gjort og lært de siste tre årene og evaluering og rapportering av prosjektet.

Både i Bardu, Salangen og Lavangen har man nå fått levert det meste av møbler og interiør og er godt i gang med arbeidet med å ferdigstille lokalene. I uke 36 skal Marit, Trine og Linda fra fylkesbiblioteket på besøk til disse tre kommunene. Det blir fint å komme ut en tur nå for å være med i arbeidet videre og se lokalene under ombygging.

Designet av interiørarkitekt Terese Simonsen ved Steinsvik arkitektkontor i Tromsø

Lesealkover i Salangen bibliotek. Designet av interiørarkitekt Terese Simonsen ved Steinsvik arkitektkontor i Tromsø.

I Nordreisa har man nå nedsatt designgruppe som jobber videre med tegninger og planer utarbeidet i samarbeid med interiørarkitekt Mette Milling. I tillegg skal vi arrangere workshop sammen med ungdommer på Storslett 21. oktober 2014. Hva ønsker de seg av aktiviteter i biblioteket? Hvordan få engasjert ungdommen i bygda til å bruke biblioteket som sin arena for læring og opplevelser? Hvordan kan vi innrede/utstyre biblioteket slik at ungdommen ønsker å bruke bibliotekrommet? I løpet av høsten vil vi også se resultatet av workshopen vi arrangerte sammen med  ungdommene i Karlsøy kommune.

Å dele på det vi har lært er en viktig del av prosjektet. Vi har nå satt i gang arbeidet med å lage en plan for hvordan vi skal gjøre dette tilgjengelig. Alt materiale som allerede er samlet på bibliotekrombloggen vil selvfølgelig fortsatt være tilgjengelig, men vi ønsker å gjøre inngangen til de ulike perspektivene lettere. I tillegg ønsker vi å produsere enn publikasjon som skal fungere som en inngang til alt som ligger på nett og i markedsføring av prosjektet.

Evaluering er viktig – og alle involverte bes om å holde av datoene 9. og 10. desember som er satt av til evalueringsseminar. Mer informasjon kommer etterhvert som program og annet praktisk har kommet mer på plass.

Ønsker alle sammen en god arbeidshøst!