Workshop med ungdommer i Nordreisa

workshop2

I mai var fylkesbiblioteket i Nordreisa for å holde workshop for de involverte i samhandlingsprosjektet for det nye kulturhuset. Denne uken var vi tilbake for å holde workshop for ungdommene i kommunen. På Nordreisa bibliotek troppet det på tirsdag opp 15 nysgjerrige og kreative ungdommer. De kom fra både ungdomsskolen og den videregående skole på Storslett.
Målet med workshopen var å knytte kontakt med ungdomsgruppa og skape et godt bibliotektilbud for unge på Storslett både fysisk, sosialt og digitalt:
•Hva ønsker de å gjøre på biblioteket?
•Hvordan kan vi tilrettelegge bibliotekrommet for de aktivitetene som ungdommen ønsker?

IMG_0070 (3)

Ungdommene fikk komme med forslag til møblering, aktiviteter, utstyr og hva som skulle skje på biblioteket. Både Nordreisa bibliotek og fylkesbiblioteket hadde en fantastisk dag med ungdommene og fikk mye inspirasjon til den videre utviklingen av bibliotekets ungdomsavdeling.