I avslutningsfasen

Tenk – nå er de tre årene med bibliotekromprosjektet over! Januar og februar 2015 skal brukes til evaluering, oppsummering, rapportering og avslutning av prosjektet.  Vi skal feire at vi er ferdig og glede oss over det vi har oppnådd, ta med oss lærdom og se hva vi skal ta med oss i arbeidet videre og vi skal synliggjøre resultatene.

Lavangen bibliotek - i ny skrud!

Lavangen bibliotek – i ny skrud!

Vi har akkurat nå hatt ute en spørreundersøkelse til biblioteksjefene i Troms med disse spørsmålene:

  • Hva er du mest fornøyd med, og hvorfor?
  • Hva er du minst fornøyd med, og hvorfor?
  • Hvilken effekt har prosjektet hatt på samhandlingen mellom biblioteket og kommunens ledelse?
  • Har du samarbeidet med andre aktører i lokalsamfunnet i forbindelse med prosjektet? Hvordan har dette samarbeidet fungert?
  • Hvis vi skulle ha gjennomført prosjektet på nytt, hva skulle vi ha gjort annerledes?
  • Hva er det viktigste du har lært, og hvorfor?
  • Noe annet du vil tilføye?

I tillegg kommer vi til å arrangere to evalueringsmøter, 19. januar på Finnsnes og 26. januar i Tromsø.

Programmet er da som følger:

Kl. 10.00 – 10.30 Velkommen og innledning – Tidslinja (hva har vi gjort) og resultater fra spørreundersøkelsen

Kl. 10.30 – 12.00 Workshop i gruppe(r) – Storyline – fokus på prosjektets ulike deler

Kl. 12.00 – 13.00 Varm lunsj

Kl. 13.00 – 14.30 Workshop i gruppe(r) – Evalueringshjulet – fokus på prosess og resultat

14.30-15.00 Oppsummering av dagen og kaffe/kake.

I løpet av januar og februar vil flere av prosjektene være ferdigstilt, vi har gjort avtale med en profesjonell fotograf som skal ta bilder av bibliotekene. I slutten av februar sender vi inn rapporten til Nasjonalbiblioteket. I den forbindelse vil vi også gi ut en publikasjon om bibliotekromprosjektet og relansere bloggen med en utvidet metodehåndbok.