Velkommen til bloggen Bibliotekrom i Troms

Her forteller vi historien om det treårige prosjektet som vi har kjørt i Troms i årene 2012-2014. Det har vært tre år i utviklingens og samhandlingens tegn. Målsetting for prosjekt Bibliotekrom i Troms var å utvikle endringsorienterte bibliotekrom tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur- og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena. Vi har hele tiden hatt fokus på at de ansatte i bibliotekene skal få kompetanse og styrke til å tilpasse bibliotekrommet i tråd med løpende samfunns- og strukturendringer. Vi har ønsket å gjøre bibliotekrommene mer funksjonelle og fleksible, vi har hatt sterkt fokus på lokal tilpasning og de ulike brukergruppenes behov. Vi har ønsket at bibliotekene skal bli mer bevisst at de kan være motor for å skape gode lokalsamfunn og at samarbeid og samhandling skaper positive resultater. Last ned publikasjonen Bibliotekrom i Troms her.

Prosjektet var støttet av prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket, midler fra Troms fylkeskommune og fra de samarbeidende kommunene i Troms.

element-39

Hvordan skape og planlegge for endringer og legge til rette for alle aktiviteter og brukergrupper i biblioteket? Hva bør man tenke på når man setter i gang en ombygging eller oppgradering av et bibliotekrom? Gjennom prosjektårene har vi samlet mange erfaringer som vi ønsker å dele med dere. Bloggen viser hele prosjektprosessen – og metodene vi har brukt i utviklingsarbeidet. Skulle du ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt.