Nye roller – nye rom

Sommerpausen er over, vi er tilbake på kontoret og ser fram til en aktiv høst hvor flere av de store bibliotekprosjektene som pågår i Troms vil bli ferdige og klar til bruk. Gratangens nye kombinasjonsbibliotek åpner til skolestart og  Lenvik folkebibliotek flytter i disse dager inn i Kunnskapsparken på Finnsnes. I Lavangen og Salangen kommune planlegger vi bibliotekrom-workshops i september. Bardu bibliotek forbereder seg på den store ombyggingen ved å kassere og tømme magasinene, og i september blir det tatt en avgjørelse i Kvænangen om hvilket alternativ man skal gå for der.

Det er spennende tider uten tvil – så langt har vi gjort små endringer fysisk og opplevd mye engasjement, kompetanseheving og endring i «hodene våre» – nå blir det også større fysiske bevis på arbeidet! Og vi gleder oss!

Store ting skjer også ut i verden – blant annet åpner det nye biblioteket i Birmingham snart dørene og i Helsinki er vinneren av arkitektkonkurransen lansert. Så kan man jo selvfølgelig si at disse store milliardprosjektene blir noe helt annet enn det lille vi styrer med «her oppe», men vi tror på at vi kan gjøre store ting også her hos oss, bare i en mindre skala. Det de gjør i Birmingham – Rewriting the book – kan vi også gjøre hos oss!

Hvor vi er i verden har selvfølgelig en betydning og gjør at man må fokusere på å bli «god nok» og gjøre endringer på en sånn måte at man ikke samtidig brekker nakken. Hvordan vi kan jobbe med bibliotekutvikling når ressursene er få og arbeidskapasiteten begrenset opptar oss mye. Vi skal ha fokus på utvikling og vi må gjøre det sammen slik at vi henter ut det beste uten å slite oss helt ut. Vi trenger nettverk, både lokalt i kommunen og i fylket. Vi må finne samarbeidsløsninger og dele på kunnskap, inspirasjon og ressurser slik at vi blir sterkere og kan møte de utfordringene som kommer slik at vårt lokale bibliotek kan bli den møteplassen for kunnskap, kultur og litteratur som vi ønsker det skal være.

Mette Millings tegning av nye Bardu bibliotek

I løpet av sommeren ble nr. 2 av Scandinavian Library Quarterly utgitt. Temaet er Library Space – og her er det mye spennende å lese. I tillegg til en artikkel om bibliotekromprosjektet i Troms skrevet av prosjektleder Marit A. Somby, kan du også lese om blant annet hvordan universitetsbiblioteket i Helsinki har jobbet med «service design» for å møte sine brukeres behov, om bibliotekutvikling i Stockholm, det danske arbeidet med å lage et modelprogram for folkebibliotek med mer. Du finner hele utgaven til nedlasting her.  Hvis du ønsker det kan du lese artikkelteksten «Nye roller – nye rom» på norsk.