Hva skjer i bibliotekromprosjektet?

Bibliotekromprosjektet har nå gått nå inn i sitt siste prosjektår, og dette kommer til å bli et meget spennende år hvor mye skal «falle på plass».

gode gamle

Og i tillegg er det et sted å lære, være og gjøre masse spennende! For en gavepakke!

Samarbeidet mellom folkebibliotekene i kommunene og fylkesbiblioteket er meget godt, konstruktivt og positivt, og vi har fått til mye sammen allerede. Samarbeidet med de enkelte kommunene er utrolig lærerikt og inspirerende. Vi føler virkelig at vi gjør en forskjell og at det at vi involverer så bredt i planleggingen gjør at bibliotekene får mange nye samarbeidspartnere og ambassadører i sine lokalsamfunn. Vi ser at det har mange positive ringvirkninger for bibliotekets synlighet i lokalsamfunnet. Prosjektet får også mye positiv oppmerksomhet utenfra og det er flott!Nå er det mange nyoppussede lokaler på vei. Våren 2014 vil mye av arbeidet kretse rundt sluttføring av prosjektene som ble startet opp i fjor.

På Lenvik folkebibliotek merker de resultatene av workshopen vi arrangerte der i april i fjor sammen med en gjeng engasjerte ungdommer. Ungdommen har tatt i bruk biblioteket i kunnskapsparken etter åpningen i oktober i fjor, og de er involvert i videreutvikling av tilbudene for ungdom. Prosjektmidlene kom godt med til scene og sceneutstyr til biblioteket, og messaninen har blitt det nye treffstedet på Finnsnes.

I Bardu har man nå mottatt tilbud på møbler, spesialutstyr og bygging og det er lagt opp til en stram framdriftsplan med mål om nyåpning i slutten av mai. Her skal biblioteket og servicekontoret samlokaliseres og åpnes opp slik at man har tilgang til biblioteket alltid når man er i kommunehuset.

bardu_innredning

Arkitekt Mette Millings plantegning over biblioteket og servicetorget i Bardu sine «nye» lokaler.

Salangen og Lavangen maler og kasserer, vurderer møbler og jobber jevnt og trutt på for å få ferdig sine nye «rom». I Salangen skal man bygge lese- og arbeidsalkover, og man ser fram til å få rommet tilrettelagt slik at alle de ulike brukergruppene kan leve og arbeide sammen i det flotte biblioteket. Til høsten skal biblioteket stå klart for å ta imot alle skoleelevene som kommer tilbake til sin nyrenoverte skole som ligger som nærmeste nabo til biblioteket.

Skånland folkebibliotek er på flyttefot til «midt i smørøyet» på Evenskjer. Her er møblmentet bestilt, og man venter på anbud på spesialbygget bokreol  og selvbetjeningsbord til inn- og utlevering. Her jobbes det nå for fullt for å få åpnet biblioteket så fort som mulig. Det blir en sann glede for biblioteksjefen og endelig få ønska folk velkommen i det nye biblioteket i kommunehuset, men enn så lenge må folk banke på døra når de vil inn.

Nye samarbeidskommuner og utviklingsprosjekter for 2014 er Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy kommune. I tillegg venter vi på å få avklart en kommune til, slik at vi får fire nye prosjekter i 2014. I februar og mars vil vi ha avklaringsmøter med kommunene for sammen å legge planer for de nye prosjektene.

Vi viderefører også samarbeidet med Universitetet i Tromsø. Studentene har de to siste årene hatt korte praksisopphold og prosjekter i bibliotek i Troms i sitt siste semester på bachelor i dokumentasjonsvitenskap. I år blir det ikke praksisopplegg, men vi samarbeider om et felles seminar og en studietur i midt-fylket i april.

Et utvalg hyller i Troms

Et utvalg hyller i Troms

Vi har valgt å gå bort i fra den opprinnelige planen med å arrangere en nasjonal konferanse om bibliotekrom. Nå er mye av oppmerksomheten rettet mot bibliotekets rolle som aktiv formidler, som debattarena, møtested og litteraturhus. Tilretteleggingen av bibliotekrommet er selvfølgelig et veldig viktig perspektiv inn i dette arbeidet, så det kommer vi til å fortsette å jobbe med. Vi ser det som en essensiell del av det utviklingsarbeidet vi driver med, også i årene som kommer.

Vi er også veldig opptatt av å profilere og synliggjøre bibliotekromprosjektet utad, skape nettverk og videreføre det vi har lært til andre. Dette kommer også til å være en viktig del av det vi gjør i år, både gjennom ulike foredrag, artikler og produksjon av en publikasjon hvor vår arbeidsmetode og resultatene vil legges fram. Videreutvikling av bloggen sånn at den blir et ressurssted for bibliotekromutvikling er også med i planen for 2014.

Så nå er det bare å brette opp armene og jobbe på!