Morrakaffe med NODA og Bibliotekrom i Troms 28. mai 2015

Endelig får vi en sjanse til å møte representanter for en faggruppe som vi ønsker å utvikle samarbeidet med, arkitekter og designere i nord! Torsdag 28. mai kl. 8.15 inviterer vi sammen med Nordnorsk Design- og Arkitektursenter til morrakaffe i Tromsø med tema: Hvordan skape rom som understøtter alle de funksjonene et moderne bibliotek har? Det …

Continue reading ‘Morrakaffe med NODA og Bibliotekrom i Troms 28. mai 2015’ »

Hva skjer i bibliotekromprosjektet?

Bibliotekromprosjektet har nå gått nå inn i sitt siste prosjektår, og dette kommer til å bli et meget spennende år hvor mye skal «falle på plass». Samarbeidet mellom folkebibliotekene i kommunene og fylkesbiblioteket er meget godt, konstruktivt og positivt, og vi har fått til mye sammen allerede. Samarbeidet med de enkelte kommunene er utrolig lærerikt …

Continue reading ‘Hva skjer i bibliotekromprosjektet?’ »

Arkitektnytt med Det nye biblioteket som tema

I slutten av januar kom Arkitektnytt nr 01/14 ut, med tema «Det nye biblioteket – fra boklager til aktivitetshus» (eksemplarer av tidsskriftet kan bestilles fra nettsiden deres). Her får vi lese om planene for nye Deichmanske hovedbibliotek «Annerledesstedet for alle», om Time bibliotek som ble Årets bibliotek og intervju med Oslos nylig avgåtte biblioteksjef, Liv Sæteren. …

Continue reading ‘Arkitektnytt med Det nye biblioteket som tema’ »

Nye roller – nye rom

Sommerpausen er over, vi er tilbake på kontoret og ser fram til en aktiv høst hvor flere av de store bibliotekprosjektene som pågår i Troms vil bli ferdige og klar til bruk. Gratangens nye kombinasjonsbibliotek åpner til skolestart og  Lenvik folkebibliotek flytter i disse dager inn i Kunnskapsparken på Finnsnes. I Lavangen og Salangen kommune planlegger vi bibliotekrom-workshops …

Continue reading ‘Nye roller – nye rom’ »

Vår modell – vårt felles språk

Da Troms fylkesbibliotek våren 2010 satte i gang arbeidet med å utvikle «Bibliotekplan for Troms 2011-2014» var vi på jakt etter en måte å organisere arbeidet og en god modell å jobbe ut i fra, sett i forhold til bibliotekenes samfunnsroller. I rapporten «Folkebibliotekerne i vidensamfundet» fra Styrelsen for Bibliotek og Medier i Danmark (Nå: …

Continue reading ‘Vår modell – vårt felles språk’ »

Å stikke nesa si fram

Prosjektleder har fått mye oppmerksomhet rundt sitt forsøk på å skape debatt i bibliotek- og arkitekturkretsen om hvordan man jobber sammen i byggeprosesser. Men det har dessverre ikke utløst noen stor debatt i «det åpne rom». Utgangspunktet for forsøket på å skape debatt er det nye biblioteket i Vennesla, som for tiden får mye positiv oppmerksomhet …

Continue reading ‘Å stikke nesa si fram’ »

Bibliotekromprosjektet er i gang!

I «Bibliotekplan for Troms 2011-2014» understrekes det at fylkeskommunen ser behovet for å utvikle bibliotekenes fysiske rom og synliggjøre hvor viktig det er at man har biblioteklokaler som er funksjonelle, estetiske og fleksible. Det treårige prosjektet «Bibliotekrom i Troms» er nå en realitet, støttet av Nasjonalbiblioteket gjennom prosjekt- og utviklingsmidler og egne midler fra fylkeskommunen avsatt …

Continue reading ‘Bibliotekromprosjektet er i gang!’ »