«En bålplass ved elva»

«Vi skal utvikle kreative møteplasser, formidle identitet og kultur, og gi publikum inspirerende opplevelser og utvikling».

 

Rundt bålet samles alle sammen til kulturutveksling og felles opplevelser - raushet er viktig i Nordreisa! Foto: Guro Nesse

Rundt bålet samles alle sammen til kulturutveksling og felles opplevelser – raushet er viktig i Nordreisa! Foto: Guro Nesse

Det skal bygges kulturhus på Storslett i Nordreisa. I det eksisterende huset er allerede Nordreisa bibliotek, Halti naturparksenter, kvenkultursenteret og næringshagen hvor mange små bedrifter deler kontorfasiliteter. I det nye byggetrinnet, som etter planen skal stå ferdig i mai 2015, kommer det inn blant annet kultur- og kinosal, black box og utstillingslokaler til Nord-Troms Museum. Når huset rundt deg endres er det viktig å følge med og derfor har bibliotekromprosjektet ønske om å være med i denne prosessen for å sikre at biblioteket integreres godt med resten av huset. Vi bidrar med midler til utvikling av fellesarealer og selve bibliotekrommet, sett i forhold til resten av husets fasiliteter.

 

Arkitekt og designer Mette Milling forteller om fremtidsforskernes visjoner. Foto: Guro Nesse

Arkitekt og designer Mette Milling forteller om fremtidsforskernes visjoner. Foto: Guro Nesse

Prosjektet «En bålplass med elva – Samhandling og integrasjon for nyutvikling av Halti I og Halti II» samler alle aktørene på huset. Sammen arrangerte vi workshop tirsdag 20. og onsdag 21. mai. Det er viktig å se hele huset under ett og finne gode løsninger for bruk, tilgjengelighet og bemanning, alle aktørene skal involveres og kjenne sitt ansvar. Det er viktig å skape en felles forståelse om vertskap for alle aktørene. Hvordan kan man samarbeide på best mulig måte?

Vi har leid inn designer og arkitekt Mette Milling som konsulent. Fokus på workshopen var samhandling og samarbeid mellom de ulike aktørene på huset og hvordan innredningen på best mulig måte kan understøtte dette fellesskapet. I etterkant av workshopen leverer arkitekten planløsningsforslag som blir grunnlaget for innredning og ombygging av fellesarealene og bibliotekrommet.

 

Konsentrerte og engasjerte deltakere - Hvilke nye aktiviteter kan vi samarbeide om på huset? Foto: Guro Nesse

Konsentrerte og engasjerte deltakere – Hvilke nye aktiviteter kan vi samarbeide om på huset? Foto: Guro Nesse

Workshopens dag 1 var satt av til fokus på hva gjestene i huset skal oppleve, tilpasning til framtidens brukere, samarbeid og utvikling av felles visjon. Dagen startet med at Mette Milling holdt sitt inspirasjonsforedrag «Indretning er en måde at tænke på». Foredraget får tilhørerne til å se på innredning på en annen måte og er medvirkende til at man får tømt hodene sine før man starter med samhandlings- og innredningsprosessen. Dag to gikk vi til skissering sammen med Mette Milling – en intens og hektisk dag, med stort engasjement fra alle deltakerne.

Prosjektleder for samhandlingsprosjektet i Halti, Lise Jakobsen, legger fram gruppas tanker om fremtidens kulturhus. Foto: Guro Nesse

Prosjektleder for samhandlingsprosjektet i Halti, Lise Jakobsen, legger fram gruppas tanker om fremtidens kulturhus. Foto: Guro Nesse

 

Ivrig skissering sammen med designer Mette Milling. Foto: Guro Nesse

Ivrig skissering sammen med designer Mette Milling. Foto: Guro Nesse

 

 

 

 

Bardu er nå stengt for ombygging

Endelig er arbeidet i gang, møbler og interiør er bestilt og nå pakkes bøkene bort en stund fordi biblioteket skal bygges om. Bibliotekromprosjektet omtales på en flott måte i avisa Nye Troms. Innbyggerne i Bardu  og omegn kan virkelig glede seg til den nye møteplassen åpner dørene!

Oppslag fra avisa Nye Troms lørdag 5. april 2014

Oppslag fra avisa Nye Troms lørdag 5. april 2014

«Kommunalt kan også være kult!»

«Det oser av arbeidsplass! »

«Vi ungdommen er avhengig av trådløst internett! »

«Gjør det litt rotete!»

Årets minste prosjekt er godt i gang – på Karlsøy folkebibliotek har man ett hjørne som man ønsker å utnytte bedre. De tar utfordringen på strak arm, og er veldig klar og tydelig på hva de mener, åttendeklassingene som vi har invitert til workshop noen skoletimer. De gode ideene springer fram, de vil veldig gjerne være med å bidra. John-Einar på biblioteket kjenner de godt fra før, og de kjenner ungdomsgruppa på Hansnes. Vi får høre om hvilke dager det passer best å ha kveldsåpent, hva de savner på biblioteket og at de mer enn gjerne stiller opp og er med å arrangere lørdagskafé og WII-turnering.

20140320_135827

Arbeidet godt i gang, her vurderes ulike møbler og løsninger for «ungdomskroken». Foto: Marit A. Somby

Ideen er å skape et «rom » for de unge i bygda. Hvordan kan vi utnytte denne delen av biblioteket best mulig til aktiviteter tilpasset den unge brukergruppa?

20140320_135910

Interiørarkitekt Terese Simonsen i gang med å skissere forslag. Foto: Linda Tindholm

Hva ønsker ungdommene selv? Vi inviterte til workshop sammen med interiørarkitekt Terese Simonsen, biblioteksjef John Einar Stenberg og fire ungdommer fra Hansnes skole. 8-klassingene Ingeborg, Kristian, Einar og Leonora tok utfordringen og vi fikk noen kreative timer sammen.

Spørsmålene vi stilte dem var:

Hva ønsker dere å gjøre på biblioteket?

Er det noe dere savner på biblioteket? ( av aktiviteter, spill, bøker, filmer mm)

Hva slags type møbler og interiør vil dere ha på biblioteket?

I løpet av noen få timer får vi gode råd, vi knytter kontakter og har et godt utgangspunkt for å jobbe videre. Ungdommene setter pris på å bli spurt om å delta og biblioteksjef John-Einar har fått noen nye samarbeidspartnere. De ønsker seg myke sofaer, puter og hjemmekoslig stemning. Gjerne litt knæsje farger og en tøff lampe? Og fuzzballspill, brettspill («Sånn at vi kan være sosial» )og skjerm på veggen sånn at man kan kjøre turneringer. Gjerne en lyttestasjon (Åh, den var stilig den stolen som man kan gjemme seg inni…) og så må det selvfølgelig være trådløst internett – for det er alle ungdommer avhengig av!

Og før de gikk kom spørsmålet: Blir det virkelig det her? Vi må jo nesten si ja til det!

Her jobbes det! Noen magasiner til inspirasjon og noen  få spørsmål og brainstormingen er i gang! Foto: Linda Tindholm

Her jobbes det! Noen magasiner til inspirasjon og noen få spørsmål og brainstormingen er i gang! Foto: Linda Tindholm

Hva skjer i bibliotekromprosjektet?

Bibliotekromprosjektet har nå gått nå inn i sitt siste prosjektår, og dette kommer til å bli et meget spennende år hvor mye skal «falle på plass».

gode gamle

Og i tillegg er det et sted å lære, være og gjøre masse spennende! For en gavepakke!

Samarbeidet mellom folkebibliotekene i kommunene og fylkesbiblioteket er meget godt, konstruktivt og positivt, og vi har fått til mye sammen allerede. Samarbeidet med de enkelte kommunene er utrolig lærerikt og inspirerende. Vi føler virkelig at vi gjør en forskjell og at det at vi involverer så bredt i planleggingen gjør at bibliotekene får mange nye samarbeidspartnere og ambassadører i sine lokalsamfunn. Vi ser at det har mange positive ringvirkninger for bibliotekets synlighet i lokalsamfunnet. Prosjektet får også mye positiv oppmerksomhet utenfra og det er flott!Nå er det mange nyoppussede lokaler på vei. Våren 2014 vil mye av arbeidet kretse rundt sluttføring av prosjektene som ble startet opp i fjor.

På Lenvik folkebibliotek merker de resultatene av workshopen vi arrangerte der i april i fjor sammen med en gjeng engasjerte ungdommer. Ungdommen har tatt i bruk biblioteket i kunnskapsparken etter åpningen i oktober i fjor, og de er involvert i videreutvikling av tilbudene for ungdom. Prosjektmidlene kom godt med til scene og sceneutstyr til biblioteket, og messaninen har blitt det nye treffstedet på Finnsnes.

I Bardu har man nå mottatt tilbud på møbler, spesialutstyr og bygging og det er lagt opp til en stram framdriftsplan med mål om nyåpning i slutten av mai. Her skal biblioteket og servicekontoret samlokaliseres og åpnes opp slik at man har tilgang til biblioteket alltid når man er i kommunehuset.

bardu_innredning

Arkitekt Mette Millings plantegning over biblioteket og servicetorget i Bardu sine «nye» lokaler.

Salangen og Lavangen maler og kasserer, vurderer møbler og jobber jevnt og trutt på for å få ferdig sine nye «rom». I Salangen skal man bygge lese- og arbeidsalkover, og man ser fram til å få rommet tilrettelagt slik at alle de ulike brukergruppene kan leve og arbeide sammen i det flotte biblioteket. Til høsten skal biblioteket stå klart for å ta imot alle skoleelevene som kommer tilbake til sin nyrenoverte skole som ligger som nærmeste nabo til biblioteket.

Skånland folkebibliotek er på flyttefot til «midt i smørøyet» på Evenskjer. Her er møblmentet bestilt, og man venter på anbud på spesialbygget bokreol  og selvbetjeningsbord til inn- og utlevering. Her jobbes det nå for fullt for å få åpnet biblioteket så fort som mulig. Det blir en sann glede for biblioteksjefen og endelig få ønska folk velkommen i det nye biblioteket i kommunehuset, men enn så lenge må folk banke på døra når de vil inn.

Nye samarbeidskommuner og utviklingsprosjekter for 2014 er Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy kommune. I tillegg venter vi på å få avklart en kommune til, slik at vi får fire nye prosjekter i 2014. I februar og mars vil vi ha avklaringsmøter med kommunene for sammen å legge planer for de nye prosjektene.

Vi viderefører også samarbeidet med Universitetet i Tromsø. Studentene har de to siste årene hatt korte praksisopphold og prosjekter i bibliotek i Troms i sitt siste semester på bachelor i dokumentasjonsvitenskap. I år blir det ikke praksisopplegg, men vi samarbeider om et felles seminar og en studietur i midt-fylket i april.

Et utvalg hyller i Troms

Et utvalg hyller i Troms

Vi har valgt å gå bort i fra den opprinnelige planen med å arrangere en nasjonal konferanse om bibliotekrom. Nå er mye av oppmerksomheten rettet mot bibliotekets rolle som aktiv formidler, som debattarena, møtested og litteraturhus. Tilretteleggingen av bibliotekrommet er selvfølgelig et veldig viktig perspektiv inn i dette arbeidet, så det kommer vi til å fortsette å jobbe med. Vi ser det som en essensiell del av det utviklingsarbeidet vi driver med, også i årene som kommer.

Vi er også veldig opptatt av å profilere og synliggjøre bibliotekromprosjektet utad, skape nettverk og videreføre det vi har lært til andre. Dette kommer også til å være en viktig del av det vi gjør i år, både gjennom ulike foredrag, artikler og produksjon av en publikasjon hvor vår arbeidsmetode og resultatene vil legges fram. Videreutvikling av bloggen sånn at den blir et ressurssted for bibliotekromutvikling er også med i planen for 2014.

Så nå er det bare å brette opp armene og jobbe på!

 

 

 

 

 

 

Arkitektnytt med Det nye biblioteket som tema

I slutten av januar kom Arkitektnytt nr 01/14 ut, med tema «Det nye biblioteket – fra boklager til aktivitetshus» (eksemplarer av tidsskriftet kan bestilles fra nettsiden deres). Her får vi lese om planene for nye Deichmanske hovedbibliotek «Annerledesstedet for alle», om Time bibliotek som ble Årets bibliotek og intervju med Oslos nylig avgåtte biblioteksjef, Liv Sæteren. Bibliotekromprosjektet omtales også i en liten, men meget konkret og opplysende tekst. Vi er veldig fornøyd med å få muligheten til å synliggjøre prosjektet på denne måten til en viktig samarbeidsgruppe utenfor biblioteksektoren.

Utklipp fra Arkitektnytt 01/14

Utklipp fra Arkitektnytt 01/14

 

 

 

Fargerike rom – i framtidens bibliotek

Rapporten «Building Libraries for Tomorrow» av Jakob Laerkes og Patti Manolis forteller om arbeidet som 17 bibliotekledere fra 12 land har gjort de siste årene, gjennom et prosjekt med fokus på fremtidens bibliotek, støttet av Bill og Melinda Gates Foundations. De er del av et eget nettverk som heter International Network of Emerging Library Innovators (INELI), med representanter fra Australia, Chile, Danmark, Tyskland, Hellas, Norge, Singapore, Sverige, Nederland, Storbrittania og USA. I rapporten vises 24 bibliotek fram. Rapporten er interessant lesestoff for de som er i planleggingsfasen av nytt bibliotek, her er mye informasjon å hente – både fra de 24 bibliotekene, men også gode forslag til annen litteratur som kan være nyttig å se på i en planleggingsfase.

Planløsningsforslaget fra interiørarkitekten

Planløsningsforslag for Salangen bibliotek. Illustrasjon: Steinsvik arkitektkontor AS

God jul og godt nytt år!

Tusen takk alle sammen for et fantastisk år! Vi har fått til så mye! Troms fylkesbibliotek er så stolt og glad for å få muligheten til sammen med dere skape flotte bibliotekrom i fylket. Gjennom felles innsats og fokus gjør vi en forskjell – og det blir lagt merke til!

Vi vil ønske alle våre samarbeidspartnere og venner en riktig god og fredfylt jul og et godt nytt år.

Foto: Marit Bull Enger

Foto: Marit Bull Enger

«Biblioteket er et sted hvor folk kommer for å bli klokere.

En skattekiste med adgang til

kunnskap, viten og litteratur – det fortjener fine rammer.»

Sitat fra Nan Dahlkild, arkitekturhistoriker, IVA Danmark

Se filmen Huse der former oss: Biblioteket

En fin gjennomgang av bibliotekenes historie med fokus på hvordan bibliotekrommene har utviklet seg igjennom årene.

Inspirasjon og styrke til endring

Hva inspirerer deg i ditt arbeid? Mennesker vi møter, det å lese og få høre om hva andre jobber med og følge utviklingen rundt om kring gir ofte energi og lyst til å stå på for utvikling av bibliotek. Og det er mye spennende som skjer, det er det ingen tvil om. Her er samla noen linker som dere kan se mer på – et lite utvalg som man kan la seg inspirere av:

Jorunn Rages masteroppgave Rom for dialog

Modelprogram for folkebiblioteker fra Danmark

Akershus fylkesbiblioteks prosjekt Innbydende bibliotekrom

Nettsiden Biblioteksrummet.se

Designing libraries

Bilder fra Nesodden bibliotek – verdt et besøk!

IFLAs trendrapport oversatt til norsk

Tilsammen er disse lenkene en «skattekiste» for vårt utviklingsarbeid.

Utfordringen er å klare å bryte det ned til konkrete handlinger, tanker og ideer. Vi må finne vår måte å gjøre det på, tilpasset de omgivelsene vi arbeider i. Vi må finne vår vei og vår metode – vi må tørre å teste ut ting. Jeg tror man kunne være mye mer frampå i bibliotekbransjen og utfordre litt. Men hvor finner man styrken til å gjøre disse endringene?

En av de tingene vi fokuserer på i bibliotekromprosjektet er nettopp hvordan få kompetanse og styrke nok til å gjøre endringer i bibliotekrommet. For det kan være vanskelig for mange, særlig om man er helt alene som bibliotekfaglig ansatt i sin kommune.Vi trenger ikke være enig om hvordan alt skal være, men du må ha bevissthet rundt hvorfor du tar de valgene du tar i ditt bibliotek – og stå for det! I alle beslutningsprosesser må du vite hvorfor du gjør det, evaluere og se biblioteket i sammenheng med kommunens «profil», med brukernes ønsker og med de andre tjenestene du tilbyr. Hvordan kan vi som jobber i bibliotek kreve at de rundt oss er bevisst oss, hvis ikke vi selv er bevisst hva vi tilbyr?  Hvordan kan man forsvare overfor kommunens politiske og administrative ledelse å satse på biblioteket – hvis man ikke tar et grep for endring selv? Argumentene har vi – de er der og er bare å ta tak i.

I november 2013 arrangerte vi et bibliotekromseminar med fokus på nettopp endring på Sommarøya utenfor Tromsø. Her utfordra vi deltakerne på dette og fikk endel tilbakemeldinger som gjør at vi ser at det arbeidet vi har gjort de siste to årene har gjort en forskjell. Biblioteksjefene som deltok på seminaret utrykte og viste at de har lært mye de siste årene og var veldig fornøyd med at vi ikke står og forteller hva de skal gjøre, men lar dem tenke selv! Det er styrke i å tenke sammen og tenke lokalt. Det har vi fått mange beviser på allerede, det er veldig mye positivt som skjer ute i kommunene i Troms for tiden. Og det er ingen tvil om at det fokuset vi har på samhandling innad i kommunen og endringskompetanse har vært med på å gjøre bibliotekene mer synlig, både innad i kommunenes ledelse og utad, blant kommunens innbyggere og aktuelle samarbeidspartnere.

«Bra for alle, nødvendig for noen»

Når man planlegger rom må man ha med seg tanken om universell utforming. Jeg kom over noe spennende her om dagen, et gratis kurs i universell utforming – som man kan ta på egenhånd på internett eller bestille som dagskurs til kommunen. Lurt ikke sant! Les mer om kursene her: http://uukurs.dibk.no/

De Nieuwe Bibliotheek, Almere, Nederland

De Nieuwe Bibliotheek, Almere, Nederland – spennende bibliotekrom, godt tilpasset alle brukere.

 

 

 

Gratangens nye stolthet på vei

Bibliotekets visjon er Tett på. Gratangen er et lite samfunn, men brukergruppa er mangfoldig. Biblioteket skal være et godt sted å være for alle.

Det nye kombinasjonsbiblioteket i Gratangen skal integrere folke- og skolebibliotekfunksjoner, samtidig skal lokalene også være hele kommunens samlings- og møtested og ivareta kulturhusfunksjoner. Bibliotekets rolle som læringsarena, uformell møteplass, kultur- og aktivitetsarena i lokalsamfunnet var hovedfokuset da vi sammen med arkitekt Mette Milling arrangerte workshop og tegnet biblioteket. Nå er snart biblioteket er realitet.

Arbeidet med å montere møbler er godt i gang, i de kommende ukene vil spesialbestilte møbler komme på plass og flyttingen av bibliotekets materialer fra Eliborg (de gamle lokalene) starte. Vi ser fram til å se det endelige resultatet!

Utsikt fra innerste del av hovedrommet

 

Tallerkenhyller

 

Loungeavdeling - med hyller til aviser og tidsskrifter

 

Barnekroken - her venter vi på flere hyller, krybber og "eventyrsomkledningsrom"

 

Stoler